Soutěžte s námi

Pravidla soutěže „Vyhrajte ovocný mix a dárkové vouchery“ vyhlašované společností virunga od 15. 10. 2021 do 19. 10. 2021.

Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže, která probíhá na Facebook adrese https://www.facebook.com/Virungaexot/ (dále jen „soutěž“).

 1. Pořadatel soutěže
  • Pořadatelem soutěže s názvem „Vyhrajte ovocný mix a dárkové vouchery“ je společnost virunga s.r.o. se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10, Česká republika, IČO: 06368816, DIČ: CZ06368816 dále jen „pořadatel“).
  • Tato soutěž není žádným způsobem organizována, sponzorována ani spravována sociální sítí Facebook a provozovatel této sociální sítě za soutěž a její průběh nenese žádnou odpovědnost.
 1. Trvání a místo soutěže
  • Soutěž začíná okamžikem uveřejnění oznámení o začátku soutěže a končí 19. 12. 2021 v 23:59:59 (dále jen „doba trvání soutěže“).
  • Pořadatel uveřejní oznámení o začátku soutěže, včetně soutěžní otázky a odkazu na tato pravidla, na adrese https://www.facebook.com/Virungaexot/ (dále jen „soutěžní příspěvek“).
  • Soutěž probíhá na území České republiky.
 2. Výhra v soutěži
  Výhrou v soutěži je 1 ovocný mix v hodnotě 1 000 Kč a 2x vouchery v hodnotě 500 Kč na nákup ovoce na e-shopu virunga.cz (dále jen „výhra“). Soutěží se celkem o 3 výhry.
 3. Základní podmínky účasti v soutěži a pravidla soutěže
  • Účastníkem soutěže může být pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Facebook a která splní dále uvedené podmínky (dále jen „soutěžící“).
  • Pro možnost zúčastnit se soutěže musí soutěžící odeslat pod soutěžní příspěvek komentář s odpovědí na soutěžní otázku (dále jen „soutěžní komentář“) a zároveň uskutečnit nákup na e-shopu v minimální hodnotě 800 Kč.
  • Pro možnost zařazení do slosování musí být soutěžní komentář zveřejněn minimálně do konce doby trvání soutěže.
  • Soutěžící je oprávněn svůj soutěžní komentář kdykoli smazat. Učiní-li tak před koncem doby trvání soutěže, bere na vědomí, že nebude zařazen do slosování.
  • Soutěžní komentář přidaný po uplynutí doby trvání soutěže nebude brán v potaz.
  • Soutěžící se může do soutěže zapojit maximálně jednou. To znamená, že může vložit maximálně jeden soutěžní komentář pod soutěžní příspěvek.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěžícího či soutěžní komentář, který porušuje tato pravidla, ze soutěže vyloučit.
   • Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoli soutěžní komentáře, které jsou dle posouzení pořadatele: protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoli neodpovědné jednání účastníků či jiných osob.
   • Pořadatel si dále vyhrazuje právo ze soutěže vyloučit soutěžícího, jehož chování či profil na sociální síti Facebook odporuje pravidlům sociální sítě Facebook.
   • Pořadatel je kdykoli oprávněn ze soutěže vyloučit soutěžícího anebo smazat ze soutěže soutěžní komentář, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoli výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoli náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To se týká i soutěžních komentářů technicky pro soutěž nepoužitelných.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru s pořadatelem anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.
  • Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb pořadatele.

 

 1. Určení výherců
  • Do slosování budou zařazeny všechny soutěžní komentáře s odpovědí na soutěžní otázku uvedenou v soutěžním příspěvku, které zároveň splňují podmínky v těchto pravidlech.
  • Slosování se uskuteční 20. 12. 2021.
  • Výhru obdrží 3 soutěžící, kteří přidali svůj soutěžní komentář a zároveň splnili veškeré podmínky těchto pravidel (dále jen „výherce“).
  • Výherci budou do 31. 12. 2021 kontaktováni pořadatelem na sociální síti Facebook prostřednictvím soukromé zprávy nebo komentáře vloženého pod soutěžní příspěvek a budou vyzváni, aby pořadateli zaslali své identifikační údaje za účelem předání výhry.
  • V případě, že výherce nesdělí požadované informace nejpozději do 5 pracovních dní od slosování nebo se ukáže, že výherce nesplnil podmínku či pravidla soutěže, zaniká tím nárok výherce na výhru a pořadatel vylosuje ze zbývajících soutěžních komentářů zařazených do slosování jiného soutěžícího.
  • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná.
 2. Závěrečná ustanovení
  • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící bezvýhradný souhlas se zněním těchto pravidel a zavazuje se je dodržovat.
  • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící bezvýhradný souhlas s tím, že v případě výhry pořadatel zveřejní jeho jméno a příjmení, případně přezdívku a odkaz na jeho účet na sociální síti ve spojení s informací o výhře, kterou soutěžící získal.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže změnit pravidla soutěže, výhry a dobu trvání soutěže.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. Výhry jsou právně nevymahatelné.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.
  • Pořadatel v žádném případě neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výhry.
  • Pořadatel v žádném případě neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.
  • Odesláním soutěžního komentáře soutěžící souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tato pravidla jsou účinná od 15. 12. 2021.