Další rok s Whisper za námi

Uběhl rok a naše spolupráce s dětskou nemocnicí Whisper stále pokračuje. Ve Whisper Magical Hospital se zázraky dějí každý den, a to jak zásluhou úžasného personálu, tak i všech dárců, kteří se rozhodli nemocnici podpořit.

Za rok 2021 jsme díky vám, našim zákazníkům,  mohli i my kouzelnou nemocnici Whisper podpořit a předat jim finanční částku, která se na našem e-shopu postupně během roku vybrala! Tato částka byla využita především na provoz nemocnice, renovaci i rozšíření novorozeneckého oddělení. Whisper díky této finanční podpoře mohl fungovat po celý rok a zvládli tak ošetřit čtrnáct tisíc pacientů, ze kterých by si velká část tuto pomoc jinak nemohla dovolit.

2_3

Covid-19

Jsme moc rádi, že jsme této úžasné nemocnici mohli pomoci překonat pandemii COVID-19, která bohužel zavřela mnoho ugandských nemocnic. Whisper však díky svým dárcům mohl i přes lockdown nechat své brány otevřené a v jednu dobu byla Whisper Magical Hospital dokonce jedinou fungující nemocnicí v regionu! Krizová situace měla v Ugandě za následek nedostatek kyslíku, který byl pro léčbu nezbytný, a tak jsme se rozhodli nemocnici koupit a dovést dva koncentrátory kyslíku až od nás Česka.

Osobní setkání

Koncem roku se část našeho týmu navíc rozhodla Whisper Magical Hospital osobně navštívit, zažít úžasnou atmosféru nemocnice a samozřejmě i dovést sladké svačinky pro malé i velké pacienty. Všichni si ovoce vychutnali a úsměvy se nešetřilo.

1_2

Poděkování

Děkujeme všem, co se rozhodli v roce 2021 Whisperu přispět! Věříme, že během roku 2022 dosáhneme s vaší pomocí na zajištění dalších potřebných věcí do nemocnice či přístrojů. Rádi podporujeme projekty, které mají smysl a právě Whisperu smysl rozhodně nechybí!